Dakloos

Voor opvang overdag kunt u naar de dagopvang van IrisZorg in Doetinchem. In crisissituaties kunt u hier ook terecht voor nachtopvang. U kunt bij IrisZorg ook hulp krijgen bij het aanvragen van een postadres of een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek.

Of neem contact op met Voormekaar voor hulp en advies.

IrisZorg

IrisZorg ondersteunt (jong) volwassenen met een verslaving en complexe problemen op het gebied van wonen en leven

Bezoekadres
Meester B.M. Telderstraat 4
6842 CT Arnhem

Postadres
Postbus 351
6800 AJ Arnhem

Website
www.iriszorg.nl

Telefoonnummer
088 60 61 600

Voormekaar - teams per dorp of kern


De opvang is altijd tijdelijk. Samen met een begeleider van de opvang maakt u een plan om weer zelfstandig te gaan wonen. Hij of zij kan u ook helpen met het oplossen van schulden of andere problemen. En met het zoeken naar werk.

Neem contact op met IrisZorg. Of bel Voormekaar van de gemeente. Zij weten waar u hulp kunt vinden.

IrisZorg

IrisZorg ondersteunt (jong) volwassenen met een verslaving en complexe problemen op het gebied van wonen en leven

Bezoekadres
Meester B.M. Telderstraat 4
6842 CT Arnhem

Postadres
Postbus 351
6800 AJ Arnhem

Website
www.iriszorg.nl

Telefoonnummer
088 60 61 600

Voormekaar - teams per dorp of kern


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.
  • Gaat uw klacht over hulp die u via de gemeente krijgt? Geef uw klacht ook door aan de gemeente.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat het beste is voor u. Heeft u behoefte aan cliëntondersteuning? Neem contact op met Voormekaar, of kijk op de website van Stichting MEE voor meer informatie.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Een klacht over de gemeente moet schriftelijk. Op de website leest u hoe u een klacht indient bij de gemeente.

Gemeente Berkelland - klachten over de gemeente

Postadres
Postbus 200
7270 HA Borculo

Stichting MEE - cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Berkelland.

Postadres
Postbus 517
8000 AM Zwolle

E-mailadres
info@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Voormekaar - cliëntondersteuning

Informatie over het aanvragen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.