Vrijwilligerswerk doen

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar geeft veel voldoening. U doet nieuwe ervaring op en leert nieuwe mensen kennen.

Op de website van Voormekaar vindt u vacatures voor vrijwilligerswerk. Zijn er organisaties waar u graag iets voor doet? Bijvoorbeeld De Zonnebloem, Humanitas of Ruimte voor anderszijn? Dan kunt u ook rechtstreeks contact met hen opnemen.

Wilt u zich als maatje inzetten voor integratie van statushouders? Neem dan contact op met Marieke Heusinkveld, contactpersoon vluchtelingen.

Humanitas-DMH

Bezoekadres
Zadelstede 1-2
3431JZ Nieuwegein

Marieke Heusinkveld - contactpersoon vluchtelingen

Telefoonnummer
0545 250 250

Ruimte voor anderszijn

Maatjescontact. Vrijwilligers bieden een luisterend oor.

Telefoonnummer
06 200 291 22

Voormekaar - vrijwilligerswerk

Informatie over vrijwilligerswerk en een link naar vacatures voor vrijwilligers.

Telefoonnummer
0545 25 03 00

Zonnebloem - bij u in de buurt

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of beperking.


Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. De organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen kan erom vragen. Met de VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen probleem is voor het vrijwilligerswerk.

Voor vrijwilligers is de VOG soms gratis. Kijk voor informatie op de website van Justis.

Vraag aan de organisatie waar u werkt of zij de aanvraag online voor u kunnen klaarzetten. Kan de organisatie dit niet? Vul dan het aanvraagformulier in.

Meer informatie vindt u op de website van Voormekaar.

Voormekaar - verklaring omtrent gedrag (VOG)

Justis - aanvraagformulier VOG

Justis - VOG


De gemeente Berkelland heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die actief zijn voor organisaties in Berkelland. Op de website van Voormekaar leest u meer over de verzekering. De verzekering is afgesloten bij de Raetsheren Van Orden. Voor vragen over de verzekering kunt u bij hen terecht.

Raetsheren Van Orden

Verzekeringsmaatschappij voor o.a. vrijwilligersorganisaties.

Postadres
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Telefoonnummer
072 541 41 51

Voormekaar - collectieve verzekering


Als u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk krijgt, moet u dat opgeven bij de Belastingdienst. Of u belasting moet betalen, hangt af van de hoogte van de vergoeding. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de regels.

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan eerst toestemming aan uw contactpersoon bij het UWV of de sociale dienst. Het vrijwilligerswerk mag er niet voor zorgen dat u niet meer beschikbaar bent voor een betaalde baan.

Ook een vergoeding moet u melden bij uw contactpersoon bij UWV of de sociale dienst. De vergoeding kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

Lees meer over vrijwilligerswerk met een uitkering op de websites van UWV en Voormekaar.

Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

Voor bijzondere bijstand of minimabeleid en het vinden van werk.

Bezoekadres
Burgemeester Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk

Postadres
Postbus 109
7140 AC Groenlo

Telefoonnummer
0544 47 42 00

Voormekaar - vrijwilligerswerk met een uitkering

UWV - vrijwilligerswerk met een uitkering


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.
  • Gaat uw klacht over hulp die u via de gemeente krijgt? Geef uw klacht ook door aan de gemeente.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat het beste is voor u. Heeft u behoefte aan cliëntondersteuning? Neem contact op met Voormekaar, of kijk op de website van Stichting MEE voor meer informatie.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Een klacht over de gemeente moet schriftelijk. Op de website leest u hoe u een klacht indient bij de gemeente.

Gemeente Berkelland - klachten over de gemeente

Postadres
Postbus 200
7270 HA Borculo

Stichting MEE - cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Berkelland.

Postadres
Postbus 517
8000 AM Zwolle

E-mailadres
info@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Voormekaar - cliëntondersteuning

Informatie over het aanvragen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.