Hulp bij onderwijs

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp.nl en Handicap + Studie.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.

Handicap en Studie

Regelhulp - Studeren met een beperking

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering


Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen. Maak een afspraak met een medewerker. Of vul het aanvraagformulier in op de website van SDOA.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) - aanvraagformulieren

Voor bijzondere bijstand of minimabeleid en het vinden van werk.

Bezoekadres
Burgemeester Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk

Postadres
Postbus 109
7140 AC Groenlo

Telefoonnummer
0544 47 42 00

Doorzaam scholingsvoucher

DUO

Website
www.duo.nl

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren


Doe een beroepskeuzetest op de websites Beroepenvinder.nl of Werk.nl. Kijk ook op de website Opleiding & Beroep.

Heeft u een uitkering? Ga dan langs bij het Loopbaanplein van de sociale dienst.

Loopbaanplein Achterhoek (Graafschap College)

Centrum voor vragen op het gebied van loopbaan, scholing en interne en externe begeleiding.

Bezoekadres
J.F. Kennedylaan 49
7001 EA Doetinchem

Telefoonnummer
0314 35 35 35

Loopbaanplein Oost Achterhoek (SDOA)

Sociale Dienst Oost Achterhoek, voor vragen en advies over werk en inkomen.

Bezoekadres
Burgemeester Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk

Postadres
Postbus 109
7140 AC Winterswijk

Telefoonnummer
0544 47 42 00

Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

Voor bijzondere bijstand of minimabeleid en het vinden van werk.

Bezoekadres
Burgemeester Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk

Postadres
Postbus 109
7140 AC Groenlo

Telefoonnummer
0544 47 42 00

Beroepenvinder

Opleiding en Beroep

Werk.nl - test uzelf