Schoolkeuze

Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kiest zelf een school. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is.

Bezoek de school of scholen van uw keuze. Bezoek een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo krijgt u een goed beeld van de school. Kies de school die het beste is voor uw kind en meld uw kind aan.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij de school. De school waar u uw kind aanmeldt, zorgt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dit heet de zorgplicht.

Kan de school uw kind geen passende onderwijsplek bieden? Dan zoekt de school een plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Lees meer over passend onderwijs en de zorgplicht op de website van de Rijksoverheid.

Ga naar de website van IJssel Berkel voor informatie en advies over passend basisonderwijs. Informatie over passend voortgezet onderwijs vindt u bij Slinge Berkel. Op de website Scholen op de Kaart vindt u alle basisscholen en middelbare scholen in de buurt. Meer informatie over de leerplicht vindt u op de website Leren Werkt.

RMC Achterhoek - Leren Werkt

MC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van negen gemeenten werken samen met scholen en jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval.

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

E-mailadres
info@lerenwerkt.nu

Telefoonnummer
0314 37 73 77

Rijksoverheid - passend onderwijs

Rijksoverheid - zorgplicht

Scholen op de kaart


Ga naar de website van IJssel Berkel voor informatie en advies over passend basisonderwijs. Informatie over passend voortgezet onderwijs vindt u bij Slinge Berkel. Op de website Scholen op de Kaart vindt u alle basisscholen en middelbare scholen in de buurt.

Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Dan moet deze school ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook als extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door een beperking of gedragsproblemen.

Kan de school uw kind geen passend onderwijs geven? Dan zoekt de school samen met u naar een oplossing. Misschien kan uw kind naar het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs krijgt uw kind meer aandacht en ondersteuning.

Lees meer over passend en speciaal onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - passend onderwijs

Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Scholen op de kaart


Als u niet tevreden bent over de school van uw kind, kunt u deze dingen doen:

  • Ga in gesprek.
    Maak een afspraak met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Geef in het gesprek duidelijk aan waar u niet tevreden over bent. Zo kunt u samen een oplossing zoeken.
  • Dien een klacht in.
    Heeft het gesprek met de leerkracht of directeur niet geholpen? U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u hier meer informatie over.
  • Kies een andere school.
    Komt u er niet uit met de school? U kunt uw kind altijd aanmelden bij een andere school. Andere scholen in uw regio vindt u op de website Scholen op de kaart. Informeer eerst goed bij de nieuwe school of ze uw kind als nieuwe leerling aannemen.

Wilt u dat de school uw kind beter passend onderwijs geeft? Komt u er samen met de school niet uit? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onderwijsconsulent. De onderwijsconsulent helpt u om met de school goede afspraken te maken.

Onderwijsconsulenten

Onderwijsinspectie - Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

Scholen op de kaart


Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als uw kind hulp nodig heeft die moeilijk te vinden is. Of als het gedragsproblemen heeft. En bijvoorbeeld van school wordt gestuurd.

Komt u er niet uit met de school? Vraag dan gratis hulp van een onderwijsconsulent. Een onderwijsconsulent weet veel over onderwijs en zorg. Hij of zij helpt u met een plek vinden voor uw kind.

Of neem contact op IJssel Berkel voor basisonderwijs of Slinge Berkel voor voortgezet onderwijs.

Stichting SWV IJssel | Berkel

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Postadres
Postbus 4017
7200 BA Zutphen

E-mailadres
info@ijsselberkel.nl

Telefoonnummer
0575 51 12 59

Stichting SWV Slinge | Berkel

Stichting Samenwerkingsverband Slinge-Berkel bestaat uit veertien scholen, elf besturen en twee directieleden.

Postadres
Postbus 35
7140 AA Groenlo

Onderwijsconsulenten