Problemen op school

Zit uw kind op de basisschool? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er). Zij helpen uw kind en u verder.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Neem contact op met de mentor van uw kind. Daar kunt u terecht met uw vragen. Heeft uw kind begeleiding nodig bij het huiswerk maken? Of heeft het last van faalangst? Ga naar de mentor. Hij of zij zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt.


Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

  • vaak heel druk zijn
  • slecht luisteren
  • vaak boos zijn
  • heel verlegen zijn
  • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Bespreek uw zorgen met een medewerker van Voormekaar. Samen kijkt u naar manieren om u en uw kind te helpen.

Kijk voor informatie en advies ook op de website Preventieplatform Jeugd.

Is uw kind 12 jaar of ouder en praat het liever met iemand van zijn eigen leeftijd? Jimmy's Berkelland is een plek waar jongeren er voor elkaar zijn. Om te praten of om leuke dingen te doen.

Jimmy's Berkelland

Een plek voor en door jongeren vanaf ongeveer 12 jaar.

Preventieplatform Jeugd - cursus Opvoeden & Zo

Voormekaar - teams per dorp of kern


Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen.

Wilt u meer weten over leerplicht? Neem voor basisonderwijs contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor voortgezet onderwijs neemt u contact op met RMC Achterhoek - Leren Werkt.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Bespreek het met Voormekaar. Zij weten waar u en uw kind passende hulp kunnen krijgen.

Gemeente Berkelland

Bezoekadres
Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres
Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer
0545 250 250

Gemeente Berkelland - leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar: Wim Dijkman

Telefoonnummer
0545 250 451

RMC Achterhoek - Leren Werkt

MC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van negen gemeenten werken samen met scholen en jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval.

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

E-mailadres
info@lerenwerkt.nu

Telefoonnummer
0314 37 73 77

Voormekaar - teams per dorp of kern

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen


Wordt uw kind op school gepest? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Op de website Opvoeden.nl staat veel informatie.

Vaak gebeurt het pesten via internet. Bijvoorbeeld door te schelden op sociale media. Of door het verspreiden van een naaktfoto. Kijk op de websites Meldknop.nl en Help wanted voor advies en hulp.

Wil uw kind met iemand praten? Dat kan via Pestweb of de Kindertelefoon.

Of neem contact op met Voormekaar voor informatie en advies. Kijk op het Preventieplatform Jeugd voor informatie over weerbaarheidstrainingen.

Preventieplatform Jeugd - weerbaarheidstraining

Voormekaar - teams per dorp of kern

Help wanted

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

E-mailadres
0800 04 32

Meldknop

Website
www.meldknop.nl

Opvoeden.nl

Website
www.opvoeden.nl

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl

Telefoonnummer
0800 282 82 80


Ook pesters hebben hulp nodig om te stoppen met pesten. Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Kijk op de websites Pestweb en Opvoeden.nl voor informatie en advies.

Of neem contact op met Voormekaar.

Voormekaar - teams per dorp of kern

Opvoeden.nl - mijn kind pest andere kinderen

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl

Telefoonnummer
0800 282 82 80


Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

  • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
  • Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
  • Neem contact op met het samenwerkingsverband IJssel Berkel voor basisonderwijs of Slinge Berkel voor middelbaar onderwijs. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
  • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Stichting SWV IJssel | Berkel

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Postadres
Postbus 4017
7200 BA Zutphen

E-mailadres
info@ijsselberkel.nl

Telefoonnummer
0575 51 12 59

Stichting SWV Slinge | Berkel

Stichting Samenwerkingsverband Slinge-Berkel bestaat uit veertien scholen, elf besturen en twee directieleden.

Postadres
Postbus 35
7140 AA Groenlo

Onderwijsconsulenten