Leerplicht

De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school.

Is uw kind 16 jaar maar heeft het nog geen diploma van mbo, havo of vwo? Dan moet het naar school blijven gaan. Tot uw kind zijn diploma heeft. Of tot het 18 wordt.

De leerplichtambtenaar controleert of kinderen met de leerplicht ook echt naar school gaan. Houden u of uw kind zich niet aan de leerplicht? Dan kunt u een boete krijgen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een taakstraf krijgen.

In sommige gevallen hoeft een kind niet te voldoen aan de leerplicht. Dan hoeft het niet of minder naar school.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Gaat het om een kind van 5 tot 16 jaar? Neem contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Gaat het om een kind van 16 of 17 jaar? Neem contact met de leerplichtambtenaar voor het MBO van Leren Werkt.

Gemeente Berkelland

Bezoekadres
Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres
Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer
0545 250 250

Gemeente Berkelland - leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar: Wim Dijkman

Telefoonnummer
0545 250 451

RMC Achterhoek - Leren Werkt

MC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van negen gemeenten werken samen met scholen en jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval.

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

E-mailadres
info@lerenwerkt.nu

Telefoonnummer
0314 37 73 77

Rijksoverheid - leerplicht

Rijksoverheid - vrijstelling leerplicht


Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen.

Wilt u meer weten over leerplicht? Neem voor basisonderwijs contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor voortgezet onderwijs neemt u contact op met RMC Achterhoek - Leren Werkt.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Bespreek het met Voormekaar. Zij weten waar u en uw kind passende hulp kunnen krijgen.

Gemeente Berkelland

Bezoekadres
Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres
Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer
0545 250 250

Gemeente Berkelland - leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar: Wim Dijkman

Telefoonnummer
0545 250 451

RMC Achterhoek - Leren Werkt

MC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van negen gemeenten werken samen met scholen en jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval.

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

E-mailadres
info@lerenwerkt.nu

Telefoonnummer
0314 37 73 77

Voormekaar - teams per dorp of kern

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen


Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

  • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
  • Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
  • Neem contact op met het samenwerkingsverband IJssel Berkel voor basisonderwijs of Slinge Berkel voor middelbaar onderwijs. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
  • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Stichting SWV IJssel | Berkel

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Postadres
Postbus 4017
7200 BA Zutphen

E-mailadres
info@ijsselberkel.nl

Telefoonnummer
0575 51 12 59

Stichting SWV Slinge | Berkel

Stichting Samenwerkingsverband Slinge-Berkel bestaat uit veertien scholen, elf besturen en twee directieleden.

Postadres
Postbus 35
7140 AA Groenlo

Onderwijsconsulenten