Psychische klachten

Te veel stress kan klachten geven. Zoals angsten of een depressie. Neem de tijd om te ontspannen.

Een hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Hierdoor kunt u psychische en lichamelijke klachten krijgen. Informatie over het voorkomen van een hoge werkdruk vindt u op de website Arboportaal.

Op de websites van MIND en Mentaal Vitaal staan tips en ontspanningsoefeningen. U vindt er ook behandelingen tegen stress.

Heeft u meer hulp nodig? Uw huisarts kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog.

Bent u gespannen of somber door de coronacrisis? Kijk op de website van de Rijksoverheid voor tips en waar u terecht kunt voor hulp.

Sportclubs en -verenigingen vindt u op de website van de Sportfederatie Berkelland. Of vraag Voormekaar naar sportieve activiteiten bij u in de buurt.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Sport Federatie Berkelland

Diverse activiteiten en programma's voor diverse doelgroepen. Overkoepelend voor sportverenigingen in Berkelland

Bezoekadres
Bartelinksgang 17
7151 CV Eibergen

Telefoonnummer
0545 47 67 27

Voormekaar - teams per dorp of kern

Arboportaal - Werkdruk

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

MIND - stress

Rijksoverheid - somber of gespannen door het coronavirus

Sport.nl - sportwijzer


Psychische klachten zijn bijvoorbeeld een depressie, angsten of onzekerheid. Heeft u hier regelmatig last van? Praat erover met uw partner, familie of vrienden. Of ga naar uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp.

Bij MIND Korrelatie kunt u advies en hulp krijgen. Bel of kijk op de website. Informatie, tips en behandelingen vindt u ook op de websites van Psyfit, Mentaal Vitaal en Kleur je leven.

Wilt u (anoniem) met iemand praten over uw problemen? U kunt 24 uur per dag bellen of chatten met De Luisterlijn.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Kleur je leven

Telefoonnummer
070 314 24 95

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

E-mailadres
vraag@korrelatie.nl

Psyfit

Verbeter je mentale fitheid

Postadres
Regulusweg 5

Website
www.psyfit.nl

Telefoonnummer
070 314 24 95


Soms zijn psychische problemen zo erg dat ze uw hele leven beheersen. U bent bijvoorbeeld erg in de war, erg angstig of u denkt aan zelfmoord. U heeft dan meteen hulp nodig.

Bel uw huisarts. ’s Avonds, ‘s nachts of in het weekend belt u de huisartsenpost. De huisarts kan de crisisdienst bellen om u te komen helpen.

U kunt ook bellen met een hulplijn. Denkt u aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is dag en nacht bereikbaar voor hulp.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Huisartsenpost Oost Achterhoek

Telefoonnummer
0900 500 90 00

113 Zelfmoordpreventie

Hulplijn

Website
www.113.nl


Omgaan met psychische klachten kan moeilijk zijn. Ook voor familie en vrienden.

Op de website Labyrint in Perspectief vindt u informatie, advies en verhalen van anderen. U kunt ook bellen en mailen.

Op de website Naasten in Kracht kunt u uw verhaal delen met anderen. Hier vindt u ook tips voor familie en vrienden van mensen met psychische klachten.

Verward gedrag kan ontstaan door psychische klachten of dementie. Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is er meteen hulp nodig. Bel de huisarts of de huisartsenpost voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Huisartsenpost Oost Achterhoek

Telefoonnummer
0900 500 90 00

Alarmnummer

Telefoonnummer
112

Labyrint In Perspectief

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Telefoonnummer
0900 254 66 74

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.