Ouderdomsklachten en dementie

Om zelfstandig en veilig te wonen zijn soms aanpassingen in uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom moeite heeft met lopen en bewegen.

Ook hulp in de huishouding of verzorging en begeleiding kunnen u helpen.

Bespreek met Voormekaar wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Of maak een afspraak met een wooncoach van het Thuisloket.

Op de website Zlimthuis vindt u tips over het aanpassen van uw woning.

Thuisloket

Website over woongeluk en het aanvragen van een wooncoach.

Telefoonnummer
0545 25 05 45

Voormekaar - teams per dorp of kern

Zlimthuis

Website
zlimthuis.nl


1 op de 5 Nederlanders krijgt vroeg of laat te maken met dementie. Bij dementie ontstaan problemen met het geheugen, het spreken, het begrijpen, het herkennen en met het mee kunnen doen. Ook het gedrag en de persoonlijkheid kunnen veranderen.

Voor hulp gaat u naar de huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp. U kunt ook contact opnemen met de wijkverpleging, Voormekaar of de Helpdesk Kwetsbare Ouderen.

Ziet u bij iemand signalen van dementie en maakt u zich zorgen? Bespreek dit dan met de persoon zelf of een naaste van hem of haar. Lukt dit niet, neem dan contact op met Voormekaar.

Informatie over dementie vindt u op de websites van

  • gemeente Berkelland
  • Netwerk Dementie Oost Achterhoek
  • Alzheimer Nederland
  • Dementie.nl

Dementie.nl

Website
dementie.nl

Gemeente Berkelland - dementievriendelijk

Telefoonnummer
0545 25 02 50

Helpdesk Kwetsbare Ouderen

Telefoonnummer
085 48 57 580

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Netwerk Dementie Oost Achterhoek

Voormekaar - teams per dorp of kern

Alzheimer Nederland - Omgaan met dementie


Het kan fijn zijn kennis en ervaringen te delen met anderen die een naaste hebben met dementie. Ga naar het Alzheimer Café Berkelland, bezoek online het lotgenotenforum van Alzheimer Nederland of doe mee aan een gespreksgroep voor partners van mensen met dementie.

U kunt ook bellen met de AlzheimerTelefoon.

Of volg een cursus. Dat kan online met de cursus van Samen dementievriendelijk. Of volg de cursus ‘Omgaan met dementie’ van Netwerk Dementie Oost Achterhoek. Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Wilt u zich aanmelden voor deze cursus? Neem contact op met de Helpdesk Kwetsbare ouderen of met uw trajectbegeleider of wijkverpleegkundige.

Kijk ook eens op de website Dorpskerngezondheidsprofiel Berkelland. Daar staat informatie van organisaties en verenigingen die iets kunnen betekenen voor mensen met dementie en hun naasten. Denk bijvoorbeeld aan ergotherapie, fysiotherapie, logopedie of een diëtist.

Alzheimer Café Berkelland

Trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. Elke 2e dinsdag van de maand van 19.30 - 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Deelname is gratis.  

Bezoekadres
Koppeldijk 40
7271 EZ Borculo

Telefoonnummer
06 13 51 44 11

Alzheimer Nederland - lotgenotenforum

AlzheimerTelefoon

De AlzheimerTelefoon biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie.

Dorpskerngezondheidsprofiel Berkelland

Gespreksgroep voor naasten

Maandelijks bijeenkomsten voor partners van mensen met dementie (Partners ondersteunen partners: POP-groep). Locatie: Woonzorgcentrum Careaz J.W. Andriessen, Koppeldijk 40, 7271 EZ in Borculo. Aanmelden bij uw trajectbegeleider of wijkverpleegkundige.

Helpdesk Kwetsbare Ouderen

Telefoonnummer
085 48 57 580

Netwerk Dementie Oost Achterhoek - cursus Omgaan met dementie

De cursus is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie. In 4 bijeenkomsten worden de volgende thema’s besproken: wat is dementie en wat zijn de gevolgen van dementie tips voor omgang met mensen met dementie oriëntatie op hulpverlening en zorg    

Telefoonnummer
085 48 57 580

Samen dementievriendelijk Berkelland

Voormekaar - teams per dorp of kern