Veilig wonen

Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite heeft met lopen en bewegen.

Aanpassingen in huis zijn bijvoorbeeld:

  • weghalen van drempels
  • elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
  • wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
  • verhoogd toilet
  • douchezitje aan de wand
  • traplift

Kijk op de website Zlimthuis voor informatie over de mogelijkheden. Of maak een afspraak met een wooncoach van het Thuisloket.

Lukt het aanpassen van uw woning u niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger of vakmensen in. Als u uw woning huurt, zijn er regels voor wat u wel en niet mag aanpassen. Ook kan uw verhuurder u mogelijk helpen.

De gemeente vergoedt soms aanpassingen die nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alles. Ook is er een eigen bijdrage. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Komt u er niet uit? Neem contact op met Voormekaar.

Gemeente Berkelland - blijverslening

Telefoonnummer
0545 25 02 50

Thuisloket

Website over woongeluk en het aanvragen van een wooncoach.

Telefoonnummer
0545 25 05 45

Voormekaar - teams per dorp of kern

Zlimthuis

Website
zlimthuis.nl


Meld de plekken waar u zich onveilig voelt bij een wijk- of buurtagent. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waar u zich niet prettig bij voelt.

Geef het door aan de gemeente als de straatverlichting niet werkt. Vul het formulier in op de pagina Melding Openbare Ruimte. Of bel met de contactpersoon van de gemeente in uw kern.

Voelt u zich onveilig omdat u iets naars heeft meegemaakt zoals een inbraak, brand of geweld? Praat over uw gevoelens. Bel bijvoorbeeld De Luisterlijn. Slachtofferhulp kan u ook helpen.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website van de brandweer staan tips om brand te voorkomen. Op de website Maak het ze niet te makkelijk vindt u tips tegen inbraak.

Steeds meer buurten hebben WhatsApp Buurtpreventie. Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis informatie uit over uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt en kunt u inbraken voorkomen.

Gemeente Berkelland - contactpersonen kernen

Gemeente Berkelland - melding openbare ruimte

Telefoonnummer
0545 25 02 50

Politie - wijkagenten Berkelland

Brandweer Nederland

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01


Personenalarmering is een alarmeringssysteem om bij nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.

Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms helpt de gemeente met de kosten.

U kunt personenalarmering aanvragen bij thuiszorgorganisaties.

Bijvoorbeeld bij Sensire of Vitaal.

Derman Thuiszorg Gelderland

Bezoekadres
zoomstraat 2
6826 BS Arnhem

Helpgewoon Thuiszorg Berkelland

Postadres
Postbus 496
3700 AL Zeist

Sensire Zorgorganisatie

wijkzorg zorg op afstand gespecialiseerde (verpleegkundige) diensten thuisbegeleiding woonvoorziening in de Bundeling (Ruurlo) of de Bloesem (Neede)  

Bezoekadres
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld

Website
www.sensire.nl

Telefoonnummer
0900 88 56

Stichting Thuiszorg SG

Vitaal Thuiszorg

Bezoekadres
Aalsbergen 11
6942 SE Didam

Telefoonnummer
0316 22 00 73